Nhật tăng chi tiêu quốc phòng 5 năm liên tiếp

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE