Nhân không phải là người Việt

 Nhân không phải họ Nguyễn. Tên đầy đủ của Nhân là Hán Thiện Nhân. Chỉ có tên phải chính xác như vậy mới giải thích nổi những phát ngôn siêu phản quốc của Nhân dưới mắt người Việt.

Nhân đích thị là người Tàu nói giọng Việt mới mở miệng nói ra những lời mà làm tất cả người Việt khắp nơi phải cúi đầu đỏ mặt vì xấu hổ nếu thực sự Nhân quả là người Việt. Cả một dãi giang sơn gấm vóc hình thành từ ngàn đời đã bị Trung Cộng gặm nhắm dần ngay trước mặt như thế, hiển nhiên như thế mà Nhân nói “…kết quả phân định biên giới trên bộ là thành quả “hàng ngàn năm chưa khi nào có được””
“Nhờ hàng ngàn năm chưa khi nào có được” ấy chúng tôi hôm nay vẫn còn là người Việt và tổ quốc vẫn còn nguyên vẹn trong suốt hàng ngàn năm. Tổ quốc đã mất nhiều phần đất và biển đảo chỉ ở dưới thời đảng cộng sản của Nhân. 
“Nhờ hàng ngàn năm chưa khi nào có được” ấy, nếu đích thị Nhân là người Việt, thì tổ tiên và con cháu Nhân phải cảm thấy hổ thẹn vô cùng. 
Nhân và đồng đảng muốn bám lấy quyền lực cai trị là chuyện dễ hiểu. Nhân muốn bán nước là chuyện cũng có thể hiểu vì lịch sử các nước không thiếu gì những kẻ mãi quốc cầu vinh. Nhưng mất những phần đất và biển của quê hương mà Nhân tự hào hàng ngàn năm chưa khi nào được như thế thì Nhân không phải là kẻ phản quốc. Nhân là người Tàu. 
“Nhờ hàng ngàn năm chưa khi nào có được” những tên Nhân như ngươi,Việt Nam mới trường tồn trong hơn bốn ngàn năm và chúng tôi vẫn là người Việt. 
Hãy cút ngay về bên Tàu ngay hỡi tên Hán Thiện Nhân kia! Cút ngay và nhớ mang theo mồ mả của tổ tiên và con cháu họ Hán của ngươi hỡi tên Hán gian phi nhân phi cầm phi thú kia! 

Theo Danlambao