Nhà thờ bị đốt phá với biểu ngữ ‘Bầu cho Trump’

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE