Nhà báo Mỹ bị câu lưu trong dinh tổng thống Venezuela (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE