Nguyễn Thiện Nhân tự nhắn nhủ: Lãnh đạo không còn uy tín với dân thì nên nghỉ

Trong chuyến thị xác các quan chức của đảng xây dựng trái phép 7 công trình tại Thủ Đức, quan to Nguyễn Thiện Nhân lên mặt dạy các quan nhỏ rằng “Lãnh đạo không còn uy tín với dân thì nên nghỉ”. Phải chăng Nguyễn Thiện Nhân đang tự soi gương nói về mình?

Về việc đàn em xây dựng công trình trái phép, Nguyễn Thiện Nhân tự vạch áo cho dân xem lưng về khả năng quản trị yếu kém của người đứng đầu Hồ Chí Minh: “Việc xây dựng trái phép kéo dài quá lâu, nếu báo chí không phản ánh thì không biết đến khi nào mới khắc phục, xử lý.”
Như vậy là những các chóp bu thành Hồ không biết gì về những hành vi sai trái của quan chức, cán bộ dưới quyền quá lâu, nếu không nhờ báo chí thì cũng không hay biết cũng không thể xử lý?. Vô trách nhiệm như vậy thì có uy tín lãnh đạo, điều hành thành phố hay không? 
Đến khi biết được nhờ báo chí phản ánh thì “Việc xử lý vừa qua cho thấy chúng ta có phần nể nang nhau, cần chấm dứt ngay tình trạng này.” 
Chúng ta là ai? Chẳng lẽ “chúng nó” nể nang nhau còn ông bí thư thành Hồ phải lo đi giải quyết chuyện… biển Đông, bảo đảm lấy lòng thiên triều bằng tư duy chư hầu “Dù bất cứ hoàn cảnh nào giữa ta và Trung Quốc vẫn phải duy trì kênh đối thoại chứ không thể quay mặt đi”?
Tự Nguyễn Thiện Nhân lại đi quảng cáo uy tín ngang lưng quần của mình cho thiên hạ biết! 
7 công trình sai phạm của các quan Thủ Đức bắt đầu từ năm 2012. Đến nay đã 8 năm mà Nguyễn Thiện Nhân chỉ cho là “chưa nghiêm túc, phải tự nhận lỗi, không có lý do gì để biện minh cho sai phạm này.” Và bây giờ thì “cho phép các cán bộ xây dựng sai phép tự tháo dỡ công trình sai phạm trên tinh thần tự nguyện.”
Luật pháp ở đâu? Tại sao không đem ra áp dụng cho những kẻ vi phạm luật? Nếu dân sai phạm thì liệu ông quan thành Hồ này có để cho dân tự nhận lỗi và tự nguyện tháo dỡ hay không? Hay đã ra lệnh cho cường hào ác bá cùng côn an côn đồ đến ủi sạch từ năm… 2012? 
Tên cán bộ đứng đầu cho việc xây dựng những công trình sai trái này là Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức. Lê Hữu Thành đã cùng người thân là Lê Hữu Quý, nguyên Chánh Thanh tra quận Thủ Đức và bây giờ là Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức. 
Cho đến nay các quan tham và quan sai này vẫn giữ nguyên các công trình xây dựng trái phép hơn 8 năm và vẫn tiếp tục ngồi ghế để cai trị dân. 
“Không còn uy tín với dân thì nên nghỉ” không những chỉ áp dụng cho những tên này mà còn cần và rất cần áp dụng cho Nguyễn Thiện Nhân.
Nhưng chẳng có tên cộng sản nào “không còn uy tín với dân” mà tình nguyện nghỉ cả. Như vậy thì cả đảng còn ai để làm quan tham hút máu của dân và bán nước cho giặc?

Theo Danlambao