Người dân xếp hàng chờ đợi để tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE