Người dân xếp hàng chờ đợi để tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 3.110 seconds.