Người dân xếp hàng chờ đợi để tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.955 seconds.