Người dân xếp hàng chờ đợi để tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

21 queries in 1.655 seconds.