Ngôi nhà tương lai của ông Obama ở khu phố lịch sử của Washington

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

 

SHARE