Ngồi ăn ở vỉa hè bây giờ phải đội mũ bảo hiểm kẻo chết người như chơi @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 3.116 seconds.