Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc thực hiện lời hứa tự do cho Hồng Kông