Nga bắt giữ hàng trăm ngư dân Triều Tiên đánh bắt trộm (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt