Nếu VTV có MC như vậy, tôi thề sẽ coi dự báo thời tiết mỗi buổi!

0
2
SHARE