NATO cải tiến tên lửa không đối không để đánh đất?

Phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa không đối không IRIS-T do châu Âu phát triển đã được thử nghiệm thành công.

NATO cải tiến tên lửa không đối không để đánh đất?

Shares

Shares

21 queries in 1.232 seconds.