Myanmar: Máy bay đáp khẩn cấp bằng bánh sau (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE