Mỹ-Trung đạt được tiến triển trong vấn đề trừng phạt Triều Tiên

0
12

comments