Mỹ: Rút súng bắn vợ vì ăn vụng bánh sandwich

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE