Mỹ: Rút súng bắn vợ vì ăn vụng bánh sandwich

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

18 queries in 1.712 seconds.