Mỹ, Nhật, Hàn Quốc tăng áp lực lên chương trình hạt nhân của Bắc Hàn

0
4

Theo VOA tiếng Việt

SHARE