Mỹ: Lốc xoáy, ít nhất 23 người chết (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE