Mỹ, Israel ký thỏa thuận viện trợ quân sự

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE