Mỹ: Hành hạ người khuyết tật, phát trực tiếp trên Facebook

0
21

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE