Mỹ: Hành hạ người khuyết tật, phát trực tiếp trên Facebook

0
16

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE