Máy bay săn ngầm Mỹ diễn tập cùng tàu chiến Việt Nam (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt