Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam ra tuyên ngôn

Quang cảnh hội trường trong buổi ra mắt bản Tuyên Ngôn của Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam tại Westminster trưa Chủ Nhật. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Vào trưa Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017, LHHĐQDVN đã tổ chức buổi công bố bản Tuyên Ngôn tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683.

Ông Trương Ngọc Thu đại diện ban tổ chức giới thiệu Trưởng Ban là HT. Thích Minh Tuyên, Phó Ban là TS Lê Phước Sang và các thành viên gồm cựu Thiếu Tướng Lê Văn Tư, TS Hà Thế Ruyệt, và ông Trương Ngọc Thu. Ông Nguyễn Tấn Lạc là Trưởng Ban Kế Hoạch và Chương Trình.

Ban tổ chức Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam. Một số vị không thấy MC giới thiệu trong ban tổ chức nhưng vẫn lên đứng chung trưa Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017 tại hội trường thành phố Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hòa Thượng Minh Tuyên ngỏ lời chào mừng, cảm tạ sự hiện diện của các cựu tướng lãnh, sĩ quan QL/VNCH và quý đồng hương. Sau đó, Hòa Thượng nói, “Các Đấng Cao Cả đã ban cho con dân Việt Nam một đất nước, tổ tiên chúng ta đã có công gìn giữ, chống lại mọi cuộc xâm lăng. Đến nay, đất nước đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong, con dân nước Việt không thể ngồi yên mà phải chia sẻ trách nhiệm để cứu dân cứu nước. Đó là lý do LHHĐQDVN đã thành hình và ngày hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng của lịch sử, bản dự thảo Tuyên Ngôn nay được công bố.”

Bản Tuyên Ngôn do ông Lê Phước Sang công bố gồm 9 điểm, được in thành tập sách nhỏ và phát cho các người tham dự. Cuối bản Tuyên Ngôn viết:

“Cơ trời đã đến! Lòng người như một! Lịch sử đang chuyển mình! Hãy góp phần làm ngọn đuốc soi đường trong đêm tối của xã hội Việt Nam! Hãy là ánh sáng của niềm tin và hy vọng vào sự thắng lợi của cuộc cách mạng này! Việt Nam muôn năm. Việt Nam vẫn mãi là Việt Nam!”

Theo Báo Viễn Đông