Lees Sandwiches thu hồi nhiều sản phẩm

0
10

Một công ty thực phẩm tại California có tên là Lee Bros. Foodservice Inc. — hiện điều hành các tiệm Lees Sandwiches — đang phải thu hồi nhiều sản phẩm.

Việc sử dụng sai trái một dấu thanh tra đã buộc công ty thu hồi 213,192 pounds (tương đương 96,702 kilogram, tức hơn 96 tấn) các sản phẩm thịt heo, thịt bò, thịt gà…

Các thịt này cũng chưa được thanh tra, theo lời Sở Thanh Tra An Toàn Thực Phẩm của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.

Các sản phẩm này được bán trong khi mang dấu thanh tra của một cơ sở khác, có tên là “Establishment number 18995.”

Trang web chính phủ Mỹ http://www.fsis.usda.gov/

ghi rằng các sản phẩm chưa thanh tra có khả năng gây hại sức khỏe, và sản xuất từ ngày 18-3-2014 tới ngày 18-5-2015.

Các sản phẩm phải thu hồi đã được bán ở nhiều nơi trong các tiểu bang Arizona, California, Nevada, Oklahoma, Oregon và Texas.

Các sản phẩm thu hồi có thê ngoaì nhãn hiệu có chữ “Est. 11041” hay “P-11041” bên trong dấu kiểm tra của Bộ Nông Nghiệp.

Liệt kê có bánh bao thịt heo và trứng, bánh bao trứng cút và trứng cút, bánh patechaud thịt heo, bánh pate chaud thịt gà, thịt khô bò…

Khách hàng có câu hỏi về an toàn thực phẩm có thể vào liên lạc ở đây:

http://www.fsis.usda.gov/reportproblem..

Bản tin của Bộ cũng nới là chưa thấy trường hợp nào báo cáo bệnh vì các sản phẩm này.

Theo Viet Bao

SHARE