Kim Bernice Nguyễn sẽ tranh cử nghị viên Garden Grove

0
7

Kim Bernice Nguyễn (Facebook)

LITTLE SAIGON – Cô Kim Bernice Nguyễn, 25 tuổi, một khuôn mặt không xa lạ trong thời gian gần đây đối với cộng đồng người Việt Nam, đã thông báo quyết định tranh cử chức nghị viên thành phố Garden Grove, Khu Vực 6.

Trong thư thông báo ý định tranh cử hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 7, 2016, cô Kim Bernice Nguyễn nói rằng đầu tháng 11 năm nay sẽ là lần đầu tiên thành phố Garden Grove sẽ bỏ phiếu chọn nghị viên theo từng khu vực. Cô Kim Nguyễn này chính là người đã phác họa một bản đồ khu vực cử tri mới và được Hội Đồng Thành Phố thông qua trong tháng Tư năm nay. Và nay cô tranh cử trong khu vực mà cô đã vẽ.

Cũng trong thư thông báo ý định tranh cử, Kim Bernice Nguyễn cho biết nếu đắc cử thì cô sẽ là phụ nữ gốc Latina đầu tiên phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove trong lịch sử 60 năm.  Kim Bernice Nguyễn mang hai giòng máu Việt và La Tinh. Trước đây thì cô Janet Nguyễn đã là nữ nghị viên gốc Việt đầu tiên của Garden Grove, nên Kim Nguyễn hướng tới gốc Latina thay vì gốc Việt của cô. Tuy cùng họ Nguyễn, cô Kim không có liên hệ bà con gì với Janet Nguyễn, người đang giữ chức nghị sĩ tiểu bang California.

Kim Bernice Nguyễn cho biết cô sống ở phía đông Garden Grove được 15 năm, tốt nghiệp trong học khu Garden Grove tốt nghiệp ngành Khoa Học Chính Trị tại trường UC Santa Cruz. Nữ ứng cử viên này nói rằng cô muốn tranh cử nhằm “mang tới Hội Đồng Thành Phố những quan điểm trẻ trung và mới lạ.” Nói về tuổi trẻ thì thành phố Garden Grove cũng đang có một thị trưởng rất trẻ tuổi, là anh Bảo Nguyễn, mới có 36 cái xuân xanh.

:VD:

SHARE