Không có từ nào có thể diễn tả hết được đẳng cấp của pha bóng này @@

Shares

Shares

18 queries in 1.763 seconds.