Không có từ nào có thể diễn tả hết được đẳng cấp của pha bóng này @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.356 seconds.