Khó tin cảnh tượng pháo Phalanx của Mỹ phun mưa đạn

Không như AK-630 của Nga, khi khai hỏa tổ hợp pháo cao tốc MK-15 Phalanx với 6 nòng cỡ 20mm không hề tạo ra quá nhiều chớp lửa.

Khó tin cảnh tượng pháo Phalanx của Mỹ phun mưa đạn

Shares

Shares

49 queries in 3.472 seconds.