Khó đoán TT Trump có sẽ dự APEC tại Việt Nam

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE