Khó đoán TT Trump có sẽ dự APEC tại Việt Nam

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE