Kết quả thanh tra tham nhũng trong quí 1

0
14

Việt Nam là nước có tỷ lệ tham nhũng cao dựa theo bản đồ do Transparency International cung cấp.

Hơn 41.800 tỷ đồng và 168 héc ta đất bị phát hiện có những vi phạm. Đây là kết quả thanh tra trong quý I năm 2017, được Thanh tra chính phủ cho báo giới biết vào ngày 24/4.

Số liệu này được thống kê qua gần 1.900 cuộc thanh tra hành chính và gần 36.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Trong lĩnh vực ngân hàng, số tiền phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi là 4.193 tỷ đồng. 8.773 tỷ đồng và 80 ha đất được Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.

33.049 tỷ đồng và 88 ha đất đã bị loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.

Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, 762 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được thanh tra, và phát hiện 8 đơn vị vi phạm, 22 vụ việc vi phạm về việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 19,4 tỷ đồng.

Hơn 1.300 cán bộ, công chức, viên chức đã bị chuyển đổi vị trí công tác.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ nói rằng 58% các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo của người dân đã được giải quyết.

RFA

SHARE