Indonesia tự nâng cấp máy bay CN-235 để…tác chiến điện tử

0
27