Indonesia tự nâng cấp máy bay CN-235 để…tác chiến điện tử

Nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trên không của CN-235, Indonesia đã bí mật trang bị cho dòng máy bay này hệ thống hỗ trợ điện tử tiên tiến SAGE ESM.

Indonesia tự nâng cấp máy bay CN-235 để…tác chiến điện tử

Shares

Shares

26 queries in 1.890 seconds.