Hồng Kông: Sau thất bại của phe thân Bắc Kinh, bà Carrie Lam thừa nhận người dân không vui

Theo RFA Tiếng Việt