Tin Nóng: Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27-28 tháng 2


Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của Tổng thống Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28 tháng hai. Cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội

Donald Trump with Kim Jong Un in Singapore on June 12, 2018


SHARE