Học sinh Hong Kong xếp thành chuỗi người đòi dân chủ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt