Hàn Quốc: Bắc Hàn xử tử một quan chức cấp cao

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE