Hạm đội biển Bắc của Nga một năm bắn thử 213 tên lửa

Cùng chịu cảnh cấm vận từ phương Tây như Triều Tiên nhưng số lần thử tên lửa của Nga trong một năm bằng hàng chục năm của Bình Nhưỡng cộng lại.