Hai sinh viên trường Baylor, một gốc Việt, lãnh giải thưởng có uy tín về độc tố học

WACO, Texas - Hai sinh viên năm thứ tư, gồm cô Yoomin Jo từ thị xã Oxford, tiểu bang Mississippi, và cô Đan Đinh từ Houston, đã được Hội Độc Tố Học trao giải thưởng. Đây là hội học giả hàng đầu của nước Mỹ trong lãnh vực độc tố học.

Cô Đan Đinh từ Houston, học trường Baylor, đứng bên cạnh công trình nghiên cứu được giải thưởng của cô. (Hình của Dr. Bryan Brooks)

Theo một bản tin của báo trường Baylor Lariat, vào ngày 11 tháng 3, cô Jo từng được học bổng University Scholar của trường. Cô tập trung vào môn khoa học sức khỏe môi trường, và được trao giải thưởng du hành nghiên cứu bậc cử nhân của Hiệp Hội Độc Tố Học Pfizer Society of Toxicology, trong kỳ họp hàng năm lần thứ 57 tại San Antonio. Cô Yoomin Jo là một trong số chỉ có 14 người được giải thưởng.
Jo nói rằng giải thưởng và việc nghiên cứu của cô đã tạo ảnh hưởng lớn đến thời gian của cô ở Baylor, và cô đang hướng tới tương lai.

Jo nói, “Tôi đã làm việc trên dự án này trong hai năm, và dự án đó khá đầy thử thách, thế nhưng rất xứng đáng. Tôi đã học được nhiều, bằng cách làm việc chặt chẽ với các giáo sư và sinh viên bậc sai cử nhân. Họ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, và trở thành những người dìu dắt tuyệt vời suốt hai năm nay.”
Jo nói, đối với cô bốn năm qua có rất nhiều cơ hội, và giúp cô nghiên cứu thêm bằng nhiều cách, với sự trợ giúp của các giáo sư và sự hỗ trợ của bạn bè.

Jo nói, “Hầu hết các giáo sư của Baylor đều rất dễ tiếp cận khi làm việc với các sinh viên bậc cử nhân. Tất cả bạn bè của tôi hiện thời đều đang làm việc trên một loạt dự án làm luận án về các chủ đề rất đa dạng, chẳng hạn như những lới thực hành nông nghiệp ở Việt Nam, sức khỏe toàn diện ở Brazil, và các tiến trình hòa bình dân chủ ở Mỹ Châu La Tinh.”

Theo Báo Viễn Đông

SHARE