Hai nhà hoạt động: Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết trông giả tạo

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE