Hà Nội kêu gọi chính quyền Cam Bốt bảo vệ Việt kiều

0
16

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Chính phủ Việt Nam hôm nay 10/10/2017 kêu gọi Cam Bốt bảo đảm các quyền hợp pháp của Việt kiều sống tại nước này, sau khi chính quyền Phnom Penh loan báo sẽ hủy bỏ các giấy tờ không hợp lệ của 70.000 người nhập cư, hầu hết là người Việt.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đề nghị Cam Bốt sẽ có những biện pháp thích hợp để bảo đảm các quyền hợp pháp và chính đáng của các Việt kiều sinh sống tại nước này.

Bà Thu Hằng tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng trong khi người dân chờ đợi hoàn chỉnh các loại giấy tờ, họ có thể duy trì một cuộc sống ổn định và tiếp tục đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở Cam Bốt.”

Tuần trước, cơ quan nhập cư Cam Bốt loan báo sẽ tịch thu giấy tờ của 70.000 người nhập cư, chủ yếu là gốc Việt.

Tâm lý bài Việt thường được các phe đối lập Cam Bốt lợi dụng để chống lại thủ tướng Hun Sen, lên cầm quyền sau khi Việt Nam đánh đuổi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ năm 1979.

Nhiều người Việt đã lập nghiệp tại Cam Bốt từ hàng trăm năm qua, trong thời kỳ cả Việt Nam lẫn Cam Bốt đều thuộc Đông Dương do Pháp đô hộ. Những người khác đến định cư trong thập niên 90, khi Việt Nam đã rút quân khỏi nước này.

RFI

SHARE