Hà Hồ mặc sành điệu dạo phố mùa đông Hà Nội

Hà Hồ mặc sành điệu dạo phố mùa đông Hà Nội

Shares

HoNgocHa1.jpg
HoNgocHa2.jpg
HoNgocHa3.jpg
HoNgocHa4.jpg
HoNgocHa5.jpg
HoNgocHa6.jpg
HoNgocHa7.jpg
HoNgocHa8.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.