Giới chức Bộ Cựu Chiến Binh được trả gần $300,000 dời chỗ làm

0
8

Bà Diana Rubens. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Một giới chức cao cấp Bộ Cựu Chiến Binh được trả gần $300,000 tiền đền bù khi phải dời chỗ làm từ Washington, DC đến Philadelphia hồi năm ngoái, theo tin của Fox News.

Bà Diana Rubens, cựu phó phụ tá bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, hồi năm ngoái được trả $288,000 theo chương trình được gọi là “Appraised Value Offer,” để nhận việc làm giám đốc văn phòng phúc lợi của bộ này ở Philadelphia.

Dân Biểu Jeff Miller (Cộng Hòa-Florida), chủ tịch Ủy Ban Cựu Chiến Binh Hạ Viện, vừa đưa vấn đề ra trước ánh sáng hồi tháng qua.

Ông Miller tố cáo việc trả đền bù như vậy là nhiều hơn mức đền bù trung bình đến $270,000.

Hồi tháng qua, ông Miller nói: “Chính phủ không nên bỏ ra hàng trăm ngàn đô tiền mặt để đền bù quá hậu hĩnh cho cấp điều hành trong việc dời chỗ làm vốn chỉ cách chỗ cũ có ba giờ lái xe.”

Dân Biểu Miller tiếp: “Bộ Cựu Chiến Binh chịu chi một số tiền khủng khiếp như thế để đền bù việc dời chỗ làm vào lúc mà bộ không ngừng nói với Quốc Hội và người thọ thuế rằng bộ cần có thêm tiền.”

Theo ông Miller, điều này khiến người ta đặt nghi vấn về quyết tâm của Bộ Cựu Chiến Binh là “có trách nhiệm về ngân sách, minh bạch và cải tổ thật sự.”

:NV:

comments

SHARE