Giả vờ rơi tiền, theo dõi kẻ nhặt tiền và quá sốc khi chứng kiến những điều xảy ra.

0
4
SHARE