Ếch yêu tinh, loài ếch không có bao tử và ăn mọi thứ kể cả ngón tay người

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.