Đức, NATO bác quan điểm của Pháp về NATO (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt