Du khách nên hành xử thế nào khi đến Thành phố Hồ Chí Minh?

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.713 seconds.