Doanh nghiệp nhà nước tiếp tục độc quyền 16 loại hàng hóa, dịch vụ

0
7

Xe lửa đang hướng về trung tâm của Hà Nội trên đường sắt Bắc-Nam hôm 20/04/2010. AFP

Doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được độc quyền 16 loại hàng hóa và dịch vụ, trong đó ngành điện vẫn tiếp tục giữ độc quyền dịch vụ truyền tải, phân phối và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân.

Theo tin phổ biến sáng nay, Bộ Công thương vừa hoàn tất dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ và địa bàn mà doanh nghiệp Nhà nước vẫn nắm độc quyền.

Đặc biệt trong danh mục này, Nhà nước giữ độc quyền xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, độc quyền sản xuất ra vàng miếng để cung cấp cho thị trường. Nhà nước cũng độc quyền về nhập khẩu thuốc lá, kinh doanh sổ xố kiến thiết, đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng.

Trong lĩnh vực dịch vụ, Nhà nước giữ độc quyền dịch vụ hoa tiêu hàng hải, công tác vận hành an toàn hàng hải như vận hành hệ thống báo hiệu, thông tin duyên hải, sửa chữa nâng cấp hệ thống hàng hải, dịch vụ không lưu, tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra Nhà nước độc quyền quản lý khai thác dệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt.

Việt Nam đang tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, nhưng các chuyên gia cho là quá chậm và chưa có thực chất. Sau cuộc đổi mới lần thứ nhất cuối thập niên 1980, tới nay nền kinh tế được xem như không còn động lực để phát triển và Việt Nam đang bị ách tắc trong điều gọi là bẫy thu nhập trung bình. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam đạt 2.028 USD, tương đương 169 USD/tháng.

:R:

SHARE