Diễn đàn Doanh Nghiệp Việt Nam giữa kỳ vào ngày 16/6

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tới đây tại Hà Nội.

Phòng Thương Mại – Công Nghiệp Việt Nam cho biết tin này. Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức.

Chủ đề của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm nay là ‘Cùng nhau tiến về phía trước-Khu vực đầu tư nước ngoài và tư nhân trong nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế toàn cầu’.

Tin cho biết một nội dung được cho là quan trọng nhất của diễn đàn là thu hút đầu tư khu vực tư nhân trước tác động của các chính sách toàn cầu.

Cũng tin liên quan, vào ngày 12 tháng 6, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ đầu sang năm.

Vào tuần rồi, đảng đảng cộng sản Việt Nam cũng ra nghị quyết về kinh tế tư nhân thừa nhận vai trò của lực lượng ngày trong phát triển kinh tế của đất nước.

RFI

SHARE