Điểm yếu “chết người” trên tàu ngầm Type 033G1 của Trung Quốc