Điểm tin RFA | Việt Nam thông báo tàu khảo sát Trung Quốc đã rời VN

Theo RFA Tiếng Việt