Điểm thăm dò ông Trump cao hơn trong thực tế

0
4

Cử tri ủng hộ ứng cử viên Donald Trump đứng đón khi ông đến nói chuyện ở Mesa, Arizona. (Hình: AP/Ross D Franklin)

Ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump dẫn đầu các thăm dò nơi cử tri Cộng Hòa và hầu hết tiểu bang sơ bộ, nhưng một số thăm dò được coi là lượng định thấp hơn thực tế.

Tribune Washington Bureau trích dẫn kết quả phân tích của Morning Consult, một công ty khảo cứu thị trường và thăm dò, cho thấy ông Trump được điểm cao hơn khi thăm dò trên mạng so với thăm dò qua điện thoại.

Trong khi thăm dò online ông Trump được sự ủng hộ của 4/10 cử tri Cộng Hòa thì thăm dò qua điện thoại ông chỉ được 1/3 hậu thuẫn, hoặc thấp hơn thế nữa.

Qua nghiên cứu, Morning Consult nhận thấy, cử tri được thăm dò trên mạng mang lại cho ông Trump 6 điểm cao hơn so với khi phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại.

Ông Kyle Dropp, giám đốc của Morning Consult, nói: “Người ta có khuynh hướng không muốn trả lời là ủng hộ ông Trump khi hỏi trực tiếp giữa con người với con người, nhưng khi họ ở trong ‘môi trường ẩn danh,’ họ ủng hộ ông ấy nhiều hơn.”

Cử tri Cộng Hòa thuộc giới lao động đều cho câu trả lời giống nhau, bất kể được hỏi online hay qua điện thoại.

Nhưng sự khác biệt lại lớn hơn nhiều ở cử tri Cộng Hòa trình độ đại học, với việc ông Trump được 9 điểm cao hơn trên online.

Khám phá này cho thấy ông Trump dẫn đầu phiếu cử tri cao hơn trong thực tế, một khi cử tri đứng trong “môi trường nặc danh” của phòng phiếu

:NV:

SHARE