‘Đảm bảo an ninh’ – một phần của việc là thành viên NATO

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE