Đại sứ Anh từ chức sau vụ chỉ trích ông Trump (VOA)

Theo Tiếng Việt