Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về tham nhũng

0
5

Ngày 28 tháng 10, trong phiên thảo luận và báo cáo tham nhũng nhiều Đại biểu Quốc hội đã cảnh báo rằng tình trạng tham nhũng vẫn chưa được cải thiện.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu báo cáo trước Quốc hội rằng tình trạng tham nhũng không có biểu hiện thuyên giảm. Tuy nhiên cũng chính ông Sáu cho biết chưa phát hiện trường hợp vi phạm kê khai không trung thực.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trong báo cáo thẩm tra của Quốc hội đánh giá rằng việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức, không ít trường hợp kê khai không đầy đủ, thiếu trung thực.

Trong phần thảo luận, ĐB Nguyễn Tiến Sinh (tỉnh Hòa Bình) đặt câu hỏi: “Vậy ngàn tỉ tham nhũng đã đi đâu, được dùng vào việc gì, ai đã nhận nó?”

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh phản bác Ủy ban Tư pháp khi cho rằng người dân, doanh nghiệp ngày càng có tư tưởng chịu đựng tham nhũng. Theo bà “Đó là cơ chế do chính phủ tạo ra, tham nhũng và người dân ở tư thế phải chịu đựng, không thể coi đó là mặc nhiên được.

Đáng chú ý rằng Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí báo cáo rằng trong năm 2016, đã có rất nhiều lãnh đạo trong ngành kiểm sát bị xử lý do liên quan đến oan sai và bỏ lọt tội phạm.

RFA

comments

SHARE